FAQ items aan het laden...
Beveiligingscommissie2021-08-31T14:24:04+02:00

Beveiligingscommissie

De Beveiligingscommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Goud en Zilver, verzekeraars, politie en een aantal externe deskundigen. De activiteiten van deze commissie richten zich op preventie, beveiliging en coördinatie (op collectieve en individuele basis).

De Beveiligingscommissie heeft de volgende taken:

  • Inventarisatie van criminele activiteiten en dadergroepen;
  • De Nieuwsbrief Beveiliging uitbrengen;
  • Waarschuwingen voor actuele criminele activiteiten verspreiden (e-mail waarschuwingssysteem);
  • Contacten onderhouden met de landelijke en lokale overheden, de politie, andere branche- en koepelorganisaties en (beveiligings)bedrijven.

In de jaren tachtig waren de ontwikkelingen op crimineel gebied voor de VIGROS, de Vereniging Groothandel Goud, Zilver Uurwerken en Aanverwante Artikelen, aanleiding om een Beveiligingscommissie in te stellen met als doel criminele acties, gericht op vertegenwoordigers, te inventariseren en te analyseren. In overleg met externe deskundigen werden tal van bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen ontwikkeld die uiteindelijk hebben geleid tot het nagenoeg volledig terugdringen van de belangstelling uit de criminele hoek voor deze beroepsgroep. Het succes van het gevoerde beleid heeft er mede voor gezorgd dat de belangstelling van criminelen zich verplaatste naar de detailhandel, wat voor de Nederlandse Juweliers Club (NJC) en de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU) aanleiding was voor een overweging om ook een Beveiligingscommissie in te stellen. Overleg in de Federatie Goud en Zilver, de overkoepelende organisatie van de ondernemersverenigingen in de goud-, zilver-, uurwerken- en edelsteenbranche, heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van een centrale Beveiligingscommissie die operationeel is voor alle disciplines die samenwerken binnen de Federatie Goud en Zilver.

Via het waarschuwingssysteem van de Beveiligingscommissie kunnen leden van de FGZ alle verdachte incidenten per e-mail melden. De waarschuwingen worden vervolgens via het meldsysteem naar alle andere aangesloten bedrijven doorgestuurd. Dankzij deze meldingen kunnen regelmatig criminelen worden opgespoord. Het is dus van groot belang dat alles wat maar enigszins vreemd lijkt gemeld wordt. Niet alleen daadwerkelijke overvallen en inbraken, maar ook alles wat de ondernemer maar enigszins verdacht lijkt kan gemeld worden.

Ook politie en justitie nemen met belangstelling van de meldingen kennis. Op deze manier kunnen informatie én beelden snel uitgewisseld en gecoördineerd worden. In het kader van de privacywetgeving is speciaal voor dit doel toestemming verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen leden de berichten mogen ontvangen en dat zij de informatie niet naar derden door mogen sturen. Ook is het zo dat, in verband met deze vrijstelling én de attentiewaarde van de berichten, alléén meldingen rondgestuurd worden over zaken die een duidelijke bedreiging vormen voor de collega’s in de branche.

Bent u lid van de FGZ, maar nog niet aangesloten bij het waarschuwingssysteem? Neem dan vandaag nog contact met ons op, beveiliging@fgz.nl.

Winkeliers en medewerkers in het mkb die worden geconfronteerd met overval, agressie, ongeval of geweld in de winkel, kunnen een beroep doen op slachtofferhulp. Alarmering is gekoppeld aan de politie, ook buiten kantooruren.

D.O.E.N. Directe Opvang en Nazorg (24/7 bereikbaar)
www.doenbv.eu
Alarmnummer: 088-51 50 700
In principe is binnen twee uur na het incident een deskundige hulpverlener in de winkel aanwezig. D.O.E.N. biedt nazorg in de vorm van traumaverwerking, coaching en training.

Slachtofferhulp Nederland 
www.slachtofferhulp.nl
Alarmnummer: 0900-0101 (ma t/m vrij 08.00-20.00 uur zat 10.00-17.00 uur, buiten deze uren bereikbaar via de politie.)
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische ondersteuning rondom de strafrechtelijke procedure. Ook assisteert de organisatie bij het aanvragen van tegemoetkomingen in de schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De Beveiligingscommissie onderhoudt hechte contacten met de recherche en ondersteunt en werkt op verzoek mee bij de opsporing. De voorzitter van de Beveiligingscommissie is lid van de VNO-NCW commissie Criminaliteitsbeheersing. Verder zijn er contacten met de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er wordt regelmatig contact gezocht met politie of andere brancheorganisaties met vergelijkbare problematiek.

De in de cursussen aan de orde gestelde algemene adviezen op het gebied van bouwkundige, elektronische en organisatorische beveiliging hebben geleid tot een zekere vraag naar adviezen op maat. De Beveiligingscommissie bemiddelt op verzoek met externe adviseurs voor een advies op maat.

Het secretariaat van de Beveiligingscommissie wordt met regelmaat benaderd met verzoeken om informatie op het gebied van onder andere rolluiken, rampalen, veiligheidsbeglazing, autobeveiliging, alarmsystemen, communicatiemogelijkheden, camerabeveiliging, mistgeneratoren, kluizen met afroommogelijkheden, vitrinebeveiliging en hang- en sluitwerk. Voor dergelijke informatieverzoeken verwijst het secretariaat naar de verzekeringsmaatschappijen, conform de afspraak met de verzekeringsmaatschappijen die zitting hebben in de Beveiligingscommissie.

Serie: Veilig ondernemen begint bij jezelf

In vakblad Edelmetaal wordt regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen die te maken hebben met veilig ondernemen. Omdat u, als ondernemer in de sieraden- en horlogebranche, altijd met veiligheid bezig moet zijn, zetten we hierbij de meest recente artikelen op een rij. Acht maatregelen die u zelf in de hand hebt.

Lees verder… 

Gratis Masterclass Beveiliging

De Beveiligingscommissie van de Federatie Goud en Zilver organiseert een Masterclass ‘Organisatorische maatregelen beveiliging juweliers’. Deze Masterclass wordt geheel kosteloos aangeboden. Tijdens de Masterclass, die één dagdeel in beslag neemt, wordt aandacht besteed aan alle aspecten die met overvallen te maken hebben (er wordt geen overval in scène gezet). Daarnaast krijgen de deelnemers adviezen over een betere beveiliging van de winkel. Na afloop van de training wordt een certificaat uitgereikt.

De Masterclass Beveiliging wordt verzorgd door John Wielinga (voorzitter van de Beveiligingscommissie en oud-directeur van Schaap & Citroen).
Lees verder…

Waarschuwingssysteem Beveiligingscommissie

WaarschuwingssysteemVia het waarschuwingssysteem van de Beveiligingscommissie kunnen leden van de FGZ alle verdachte incidenten per e-mail melden. De waarschuwingen worden vervolgens via het meldsysteem naar alle andere aangesloten bedrijven doorgestuurd.

Dankzij de meldingen die de Beveiligingscommissie ontvangt kunnen collega’s worden gewaarschuwd en zelfs regelmatig criminelen worden opgespoord. Het is dus van groot belang dat alles wat maar enigszins vreemd lijkt gemeld wordt. Niet alleen daadwerkelijke overvallen en inbraken, maar alles wat de ondernemer maar enigszins verdacht lijkt, kan gemeld worden.

Uitwisselen en coördineren
Ook politie en justitie nemen met belangstelling van de meldingen kennis. Op deze manier kunnen informatie én beelden snel uitgewisseld en gecoördineerd worden. In het kader van de privacywetgeving is speciaal voor dit doel toestemming verkregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen leden van de verenigingen de berichten mogen ontvangen en dat zij de informatie niet naar derden door mogen sturen. Ook is het zo dat, in verband met deze vrijstelling én de attentiewaarde van de berichten, alléén meldingen rondgestuurd worden over zaken die een duidelijke bedreiging vormen voor de collega’s in de branche.

Wilt u deelnemen aan het waarschuwingssysteem, meld u hiervoor dan aan via beveiliging@fgz.nl.

Contact

Voor meer informatie over de activiteiten van de Beveiligingscommissie van de Federatie Goud en Zilver:

Federatie Goud en Zilver
Secretariaat Beveiligingscommissie
Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer
beveiliging@fgz.nl

NIEUWS VAN DE BEVEILIGINGSCOMMISSIE

Verandering werkwijze overvalalarm

9 augustus 2021|Beveiligingsnieuws, Branchenieuws, Nieuws|

Jaarlijks komen zo’n 100.000 overvalmeldingen bij de politie terecht. Van al deze meldingen blijkt het grootste deel vals te zijn. Alle meldingen leggen een grote druk op de politiecapaciteit; aanleiding voor de politie om verificatie te gaan vragen door de particuliere alarmcentrales.

Week van de Veiligheid

10 september 2020|Beveiligingsnieuws, Branchenieuws, Nieuws|

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 (5 - 11 oktober 2020) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen.

Digitaal Opkopers Register

30 juli 2020|Beveiligingsnieuws, Branchenieuws, Nieuws|

Ondernemers in de sieraden- en horlogebranche zijn verplicht een inkoopregister bij te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die zij verkrijgen. Dit kan in veel gemeenten via de digitale variant, het Digitaal Opkopers Register. Alhoewel het DOR landelijk nog niet wettelijk verplicht is, zijn er gemeenten die dit digitale register hebben aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register. In deze gemeenten is het dus al wél verplicht om gebruik te maken van het DOR.

Camera in Beeld

22 maart 2019|Beveiligingsnieuws, Branchenieuws|

Een aantal jaren geleden is de politie gestart met Camera in Beeld. Camera in Beeld is niet meer weg te denken en heeft al in ruime mate haar succes bewezen. Inmiddels is de 200.000ste camera geregistreerd, een mijlpaal voor het project en dus voor de opsporing in Nederland. Camera in Beeld is een eenvoudig programma met een hoog rendement, een mooie vorm van publieke samenwerking en burgerparticipatie die iedere dag bijdraagt in de opsporing van verdachten van misdrijven.

Dit doet de Federatie Goud en Zilver

De Federatie Goud en Zilver behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerktechnici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten.

Meer informatie over de FGZ

Word lid en profiteer van de voordelen

De leden van de FGZ profiteren van een groot aantal voordelen.

Meer informatie over lid worden

Vacatures in de branche

Werken bij een juwelier, goud- of zilversmid? Of ambieer je een functie bij toeleverancier? Kijk hier voor vacatures bij aangesloten leden van de FGZ en stap onze branche binnen!

Bekijk actuele vacatures

Ga naar de bovenkant