Per 1 juli 2021 is de alarmverificatie veranderd. Dit is vóór die datum digitaal via de website van de FGZ en Edelmetaal Online kenbaar gemaakt en in augustus via Edelmetaal Magazine. Naar verluidt is nog niet iedereen in de branche hiervan op de hoogte. Graag nogmaals uw attentie!

Jaarlijks komen ruwweg zo’n 100.000 overvalmeldingen bij de politie terecht. Van alle meldingen gaat een groot deel via de overvalknop naar de particuliere alarmcentrales (PACs). Deze zetten de alarmsignalen door naar de meldkamer. In werkelijkheid is van de circa 100.000 meldingen ‘slechts’ in 1.000 tot 1.200 gevallen daadwerkelijk sprake van een overval. In de andere gevallen gaat het om een misverstand, een preventieve melding of het per ongeluk indrukken van de overvalknop. Omdat de meldingen een grote druk leggen op de politiecapaciteit, wordt sinds 1 juli vorig jaar verificatie gevraagd door de particuliere alarmcentrales. Verificatie van het alarm is voorwaarde voor de alarmafhandeling en daaropvolgende politieassistentie met Prio 1.

Forse belasting

Ieder overvalalarm is een forse belasting voor de politie. Bij melding van een overval is de standaardinzet van de politie gebaseerd op twee auto’s met twee politiemensen; vier personen gaan met hoge snelheid naar de vermeende overvalsituatie. Er is de politie dus veel aan gelegen het aantal ‘valse’ overvalmeldingen zoveel mogelijk terug te brengen. Daarbij benadrukt de politie dat de aandacht voor het onderwerp overvallen niet vermindert; de prioriteit daarvoor blijft groot.

De noodzaak tot verificatie van de binnenkomende meldingen via de overvalknop vloeit al sinds 1997 voort uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De politie heeft het sindsdien op zich genomen om zelf uit te rukken, ‘contra te bellen’ en op locatie te gaan kijken. Toen de werklast door de nodeloze of preventieve meldingen te groot bleek, is per 1 juli de uitvoering van de verificatie alsnog gelegd waar het volgens de wet eigenlijk hoort: bij de PACs.

Verificatiemogelijkheden

Goede verificatiemogelijkheden kunnen zowel organisatorisch als technisch zijn. Te denken valt aan een tweede overvalknop op een andere plek in het bedrijf of een audio/video verbinding met de PAC zoals Live View. Live view wordt pas geactiveerd op het moment dat de overvalknop wordt ingedrukt. De PAC kijkt bij Live View dus niet permanent mee en slaat ook niet 24/7 beelden op. Veel moderne camerasystemen zijn al geschikt en hoeven alleen nog te worden verbonden met de PAC. Bovendien hoeven niet alle camera’s daarvoor mee te doen (één overzichtsbeeld waarmee de situatie kan worden ingeschat is voldoende, zeker in combinatie met audio).

Een tweede melding via 112 geldt ook als verificatie maar is lang niet altijd mogelijk terwijl verificatie door een medewerker van het beveiligingsbedrijf vaak te lang zal duren en tot gevaarlijke situaties kan leiden. Van de verificatiemogelijkheden heeft Live View het voordeel dat de PAC/politie kan meekijken om de situatie zelf te beoordelen.

Voor Live View bestaan subsidiemogelijkheden! Klik hier voor meer informatie.

Werkwijze

De Federatie Goud en Zilver is in overleg met de politie en de beveiligingsbranche over de vraag hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk op een verantwoorde wijze kan worden geregeld. Om alle bedrijven in de branche de kans te geven over te gaan op de nieuwe procedure, is besloten de werkwijze vooralsnog onveranderd te laten. De FGZ raadt ondernemers die hun verificatie nog niet in orde hebben gemaakt aan dit op korte termijn te doen.

Goede communicatie met PAC

Het valt aan te bevelen om als ondernemer zelf een relatie op te bouwen met de PAC (dus niet alleen via het beveiligingsbedrijf dat de knop heeft aangelegd). Door goede communicatie weet de PAC wat voor soort bedrijf u heeft, welke risico’s er spelen en wat er wel/niet kan in het geval van een overval. En dat u in een dreigende situatie misschien soms preventief op de knop drukt terwijl het daarna geen overval blijkt te zijn (of de overval door organisatorische maatregelen kan worden afgewend). Hetzelfde geldt voor de relatie met uw lokale politie/meldkamer/wijkagent.

Meer informatie: www.politie.nl (onderwerpen/opvolging overvalalarmering)