Slachtofferhulp

Winkeliers en medewerkers in het mkb die worden geconfronteerd met overval, agressie, ongeval of geweld in de winkel, kunnen een beroep doen op slachtofferhulp. Alarmering is gekoppeld aan de politie, ook buiten kantooruren.

D.O.E.N. Directe Opvang en Nazorg (24/7 bereikbaar)
www.doenbv.eu
Alarmnummer: 088-51 50 700
In principe is binnen twee uur na het incident een deskundige hulpverlener in de winkel aanwezig. D.O.E.N. biedt nazorg in de vorm van traumaverwerking, coaching en training.

Slachtofferhulp Nederland 
www.slachtofferhulp.nl
Alarmnummer: 0900-0101 (ma t/m vrij 08.00-20.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, buiten deze uren bereikbaar via de politie.)
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische ondersteuning rondom de strafrechtelijke procedure. Ook assisteert de organisatie bij het aanvragen van tegemoetkomingen in de schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.