Waarschuwingssysteem Beveiligingscommissie

Via het waarschuwingssysteem van de Beveiligingscommissie kunnen leden van de FGZ alle verdachte incidenten per e-mail melden. De waarschuwingen worden vervolgens via het meldsysteem naar alle andere aangesloten bedrijven doorgestuurd.

Dankzij de meldingen die de Beveiligingscommissie ontvangt kunnen collega’s worden gewaarschuwd en zelfs regelmatig criminelen worden opgespoord. Het is dus van groot belang dat alles wat maar enigszins vreemd lijkt gemeld wordt. Niet alleen daadwerkelijke overvallen en inbraken, maar alles wat de ondernemer verdacht lijkt kan gemeld worden.

Uitwisselen en coördineren

Ook politie en justitie nemen met belangstelling kennis van de meldingen. Op deze manier kunnen informatie én beelden snel uitgewisseld en gecoördineerd worden. In het kader van de privacywetgeving is speciaal voor dit doel toestemming verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen leden de berichten mogen ontvangen en dat zij de informatie niet naar derden door mogen sturen. Ook is het zo dat, in verband met deze vrijstelling én de attentiewaarde van de berichten, alléén meldingen rondgestuurd worden over zaken die een duidelijke bedreiging vormen voor de collega’s in de branche.

Bent u lid van de Federatie Goud en Zilver en wilt u deelnemen aan het waarschuwingssysteem? Meld u dan aan via beveiliging@fgz.nl.