Waarschuwingssysteem Beveiligingscommissie

Via het digitale waarschuwingssysteem kunnen FGZ-leden incidenten op het gebied van criminaliteit melden. Niet alleen daadwerkelijke overvallen en inbraken, maar ook incidenten die verdacht lijken zoals verdachte personen die in of rond de winkel gezien zijn. Relevante berichten worden doorgestuurd naar iedereen die bij het meldsysteem is aangesloten.

Dankzij de meldingen die de Beveiligingscommissie ontvangt kunnen collega’s worden gewaarschuwd en zelfs regelmatig criminelen worden opgespoord. Het is dus van groot belang dat alles wat maar enigszins vreemd lijkt gemeld wordt. Niet alleen daadwerkelijke overvallen en inbraken, maar alles wat de ondernemer verdacht lijkt kan gemeld worden.

Uitwisselen en coördineren

Ook politie en justitie nemen met belangstelling kennis van de meldingen. Op deze manier kunnen informatie én beelden snel uitgewisseld en gecoördineerd worden. In het kader van de privacywetgeving is speciaal voor dit doel toestemming verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen leden de berichten mogen ontvangen en dat zij de informatie niet naar derden door mogen sturen. Ook is het zo dat, in verband met deze vrijstelling én de attentiewaarde van de berichten, alléén meldingen rondgestuurd worden over zaken die een duidelijke bedreiging vormen voor de collega’s in de branche.

Leden die de meldingen nog niet ontvangen doen er goed aan zich aan te sluiten. Hoe meer aangesloten bedrijven, hoe beter criminele activiteiten voorkomen kunnen worden. Aanmelding is eenvoudig: een bericht aan beveiliging@fgz.nl en u ontvangt vanaf dat moment alle waarschuwingsberichten. Het meldsysteem is een onbetaalbaar onderdeel van het FGZ-dienstenpakket. Want wat is belangrijker dan de veiligheid van de ondernemer en de medewerkers?