Over de Beveiligingscommissie

Taken beveiligingscommissie

De Beveiligingscommissie heeft de volgende taken:

  • Inventarisatie van criminele activiteiten en dadergroepen;
  • De Nieuwsbrief Beveiliging uitbrengen;
  • Waarschuwingen voor actuele criminele activiteiten verspreiden (e-mail waarschuwingssysteem);
  • Contacten onderhouden met de landelijke en lokale overheden, de politie, andere branche- en koepelorganisaties en (beveiligings)bedrijven.

Historie beveiligingscommissie

In de jaren tachtig waren de ontwikkelingen op crimineel gebied voor de VIGROS (de Vereniging Groothandel Goud, Zilver Uurwerken en Aanverwante Artikelen) aanleiding om een Beveiligingscommissie in te stellen met als doel criminele acties, gericht op vertegenwoordigers, te inventariseren en te analyseren. In overleg met externe deskundigen werden tal van bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen ontwikkeld die uiteindelijk hebben geleid tot het nagenoeg volledig terugdringen van de belangstelling uit de criminele hoek voor deze beroepsgroep. Het succes van het gevoerde beleid heeft er mede voor gezorgd dat de belangstelling van criminelen zich verplaatste naar de detailhandel, wat voor de Nederlandse Juweliers Club (NJC) en de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU) aanleiding was voor een overweging om ook een Beveiligingscommissie in te stellen. Overleg in de Federatie Goud en Zilver, de overkoepelende organisatie van de ondernemersverenigingen in de goud-, zilver-, uurwerken- en edelsteenbranche, heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van een centrale Beveiligingscommissie die operationeel is voor alle disciplines die samenwerken binnen de Federatie Goud en Zilver.

Externe contacten

De Beveiligingscommissie onderhoudt hechte contacten met de recherche en ondersteunt en werkt op verzoek mee bij de opsporing. De voorzitter van de Beveiligingscommissie is lid van de VNO-NCW commissie Criminaliteitsbeheersing. Verder zijn er contacten met de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er wordt regelmatig contact gezocht met politie of andere brancheorganisaties met vergelijkbare problematiek.

Adviezen op maat

De in de cursussen aan de orde gestelde algemene adviezen op het gebied van bouwkundige, elektronische en organisatorische beveiliging hebben geleid tot een zekere vraag naar adviezen op maat. De Beveiligingscommissie bemiddelt op verzoek met externe adviseurs voor een advies op maat.

Het secretariaat van de Beveiligingscommissie wordt met regelmaat benaderd met verzoeken om informatie op het gebied van onder andere rolluiken, rampalen, veiligheidsbeglazing, autobeveiliging, alarmsystemen, communicatiemogelijkheden, camerabeveiliging, mistgeneratoren, kluizen met afroommogelijkheden, vitrinebeveiliging en hang- en sluitwerk. Voor dergelijke informatieverzoeken verwijst het secretariaat naar de verzekeringsmaatschappijen, conform de afspraak met de verzekeringsmaatschappijen die zitting hebben in de Beveiligingscommissie.

Adres

Federatie Goud en Zilver
Röntenlaan 11
2719 DX Zoetermeer
079- 331 53 00
beveiliging@fgz.nl