Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken

Er ontstaat een geschil tussen een winkelier en zijn klant. Wat te doen?

Het is altijd het beste om te proberen er samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken van de Federatie Goud en Zilver. Dit bureau bekijkt uw klacht en probeert het probleem op te lossen door kosteloos te bemiddelen tussen de twee partijen (tenzij er reparaties e.d. voortvloeien uit de bemiddeling). Het Bemiddelingsbureau doet géén bindende uitspraken.

Bindende uitspraak
Is het conflict daarna nog steeds niet uit de wereld dan kan het voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken (voorwaarde is wel dat de ondernemer hierbij aangesloten is). De Geschillencommissie wordt gevormd door een aantal onafhankelijke en onpartijdige deskundigen die zich buigen over het conflict en vervolgens een uitspraak doen die bindend is; zowel de ondernemer als de consument moeten zich hieraan houden.

Behandeling door de Geschillencommissie kost ca € 77,50 (het juiste tarief staat op de website van de Geschillencommissie).

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie en de procedure op www.sgc.nl.

Klik hier voor het artikel uit Edelmetaal september 2019.