Vanaf deze week gaat onderzoeksbureau Panteia ondernemers bellen met vragen over hun betalingsverkeer. De mogelijkheid bestaat dus dat ook u één dezer dagen gebeld wordt. Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken aan het onderzoek.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig onderzoeken gehouden naar de kosten van het betalingsverkeer voor ondernemers. Dit gebeurde onder andere in 2006, 2009, 2012 en 2014. Nu het Convenant Betalingsverkeer ten einde loopt, wordt weer een meting gehouden om de ontwikkelingen in de convenantperiode te kunnen evalueren. Deze meting heeft betrekking op 2017 en levert macrogegevens op over de efficiency van het betalingsverkeer in dat jaar ten opzichte van eerdere jaren. Daarnaast komen er uit het onderzoek adviezen voor branches en individuele ondernemers over het efficiënter inrichten van het betalingsverkeer voort.

Vanaf deze week gaat onderzoeksbureau Panteia ondernemers bellen met vragen over hun betalingsverkeer. Wij verzoeken u vriendelijk mee te werken aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek maken deel uit van de evaluatie van het Convenant Betalingsverkeer 2005-2018 en worden dit najaar bekend gemaakt. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.